Reis- en annuleringsverzekering

Waarom is een goede reis- /annuleringsverzekering belangrijk?

Reisverzekering

 

De reis- alsmede de annuleringsverzekering behoort tot de groep recreatieverzekeringen.

 

De reisverzekering dekt risico's die tijdens de reis optreden. Het ene deel dekt materiële schade, het andere deel heeft betrekking op vermogensschade. Sommige risico's moeten apart worden verzekerd; denk hierbij aan ski- of  duikvakanties. De activiteiten zijn relatief gevaarlijk, waardoor de kans op repatriëring ook relatief groot is.

 

Annuleringsverzekering

 

De annuleringsverzekering gaat over tot uitkering op het moment dat de verzekerde de reis of verblijf (hotel/recreatiewoning) afzegd of afbreekt. Voorwaarden voor een verzekeringsuitkering liggen o.a. in de sfeer van eigen ziekte of een sterfgeval in de directe familie.

 

Veiligheid

 

Veiligheid tijdens de reis is lastig te beoordelen. Georganiseerd geweld,  zoals bijvoorbeeld oorlogshandelingen, is geen verzekerbaar voorval. Een groot aantal landen is politiek en militair instabiel, waardoor het mogelijk is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies kan afgeven. Kijk voor een actueel overzicht op:

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

 • Reisbagage

  Onder reisbagage worden alle voorwerpen verstaan die de verzekerde als eigen gebruik of als cadeau meeneemt. Reisdocumenten vallen onder de standaard dekking. Geld en cheques vallen niet onder de standaard dekking van een reisverzekering. De verzekeraar keert alleen uit wanneer de verzekerde de "normale voorzichtigheid" in acht heeft genomen. In principe bestaat er geen dekking voor diefstal van bagage uit een vervoermiddel. Uitzondering hierop is diefstal uit een afgesloten kofferbak, waarin de bagage onzichtbaar is opgeborgen. Hier geldt dat de verzekerde geen betere maatregelen had kunnen treffen om de diefstal te kunnen voorkomen. Er kan sprake zijn van samenloop tussen de inboedel- en de reisverzekering. In dat geval geldt de "non-contribution" clausule, en biedt de reisverzekering pas dekking wanneer en voor zover de inboedelverzekering geen dekking biedt.

 • Ongevallen

  De reisongevallendekking keert uit bij overlijden of algehele blijvende invaliditeit. Hier wordt onder verstaan; "een plotselinge, uitwendige, ongewilde geweldsuitwerking op het lichaam van de verzekerde, die rechtstreeks en uitsluitend leidt tot lichamelijk letsel of tot de dood van de verzekerde". Dit moet worden vastgesteld door een arts.

 • Medische kosten

  Medische kosten omvat onder andere arts- en ziekhuiskosten. Ook tandartskosten als gevolg van een ongeval worden vergoed. Er kan sprake zijn van samenloop met de zorgverzekering. Een goed argument om medische kosten mee te verzekeren is om onvoorzien hoge kosten in bijv. een privé kliniek in het buitenland vergoed te krijgen.

 • SOS-kosten

  Onder SOS-kosten verstaan we bijvoorbeeld een vergoeding bij gedwongen extra verblijfskosten als gevolg van ziekte, ongeval en/of overlijden. Andere te verzekeren items zijn bij overlijden de vervoerskosten van een gedwongen terugkeer naar Nederland per ambulance of vliegtuig. Wanneer er zich een actuele noodsituatie voordoet, kunt u contact opnemen met A.J.H. de Bruijn Assurantiën of direct met de meldkamer van de verzekeraar.

 • Automobilistenhulp

  Deze dekking betreft:

  Een schadevergoeding op het moment dat u in verband met ziekte of een ongeval op medisch advies niet aan het verkeer mag deelnemen en een andere inzittende niet bevoegd is de besturing van het motorrijtuig over te nemen.

  Noodreparatie langs de weg of de berging, vervoer en bewaking van het motorrijtuig en/of de aanhanger.

  Toezending van vervangende onderdelen of de onderdelen zelf.

  Repatriëring van het motorrijtuig en/of de aanhangwagen.

 • Wintersport / duiksport

  U heeft de mogelijkheid om apart, tegen een premie opslag, wintersport of duiksport mee te verzekeren. Hiervoor is dus alleen dekking, wanneer dit apart is meeverzekerd.

Doorlopende of kortlopende reisverzekering

 

Op een kortlopende reisverzekering staat de verzekeringsperiode nauwkeurig vastgesteld. Dit in tegenstelling tot de doorlopende reisverzekering. De dekkingsperiode is de periode die ligt tussen het moment dat de verzekerde met of zonder bagage de woning verlaat en eindigt zodra deze weer in de woning terugkeert.

 

De rubrieken binnen de reisverzekering zijn divers en afhankelijk van de betrokken verzekeraar. Naast de hiernaast genoemde rubrieken zijn er ook verschillende dekkingsgebieden.

 

► Nederland

► Europa

(Alle landen binnen Europa, inclusief Madeira, de Canarische Eilanden, de Azoren, Turkije, Baltische staten. Ook alle niet- Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee, zoals Marokko, Tunesië, Algerije, Libië, Egypte, Israël, Libanon en Syrië vallen onder de dekking).

► Werelddekking

Annuleringsverzekering

 

Bij de annuleringsverzekering kan het, net als bij de reisverzekering, gaan om een aflopende verzekering of een doorlopende verzekering. De annuleringsverzekering omvat in feite twee doeleinden:

 

►Een schadevergoeding bij het vooraf niet doogaan van een reis;

►Een schadevergoeding wanneer tijdens de reis een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt waardoor de vakantie moet worden afgebroken.

 

De annuleringsverzekering geeft bij een gedekt voorval een schadevergoeding op basis van het bedrag dat de verzekerde niet van de reisorganisator krijgt terugbetaald. Dit zijn de annuleringskosten. In de voorwaarden van de annuleringsverzekering wordt dan ook bepaald, dat de verzekerde recht heeft op vergoeding van de annuleringskosten.

 

Voorwaarde voor dekking is vaak dat de annuleringsverzekering wordt gesloten binnen een bepaalde periode na het boeken van de reis (vaak één of twee weken).

A.J.H. de Bruijn Assurantiën

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5375050

E. post@ajhdebruijn.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30