Ongevallenverzekering

Verstandig om af te sluiten?

Een persoonlijke ongevallenverzekering keert uit op het moment dat de verzekerde een ongeval overkomt. Onder een ongeval wordt een plotseling van buitenaf inwerkend geweld verstaan, met geneeskundig vast te stellen letsel tot gevolg.

 

Dat houdt dus in dat er een uitkering volgt na overlijden (A), bij blijvende invaliditeit (B).

Opties verzekeringsdekking

 • Overlijden (A)

  Bij overlijden keert de verzekeraar uit volgens in de polis vermeldde bedragen. U kunt veelal kiezen uit EUR.2.500,=, EUR.5.000,= of EUR.7.500,=. Deze bedragen zijn door de nabestaande(n) vrijuit te besteden, bijvoorbeeld voor het bekostigen van een uitvaart.

 • Invaliditeit (B)

  Op het moment dat de verzekerde als gevolg van een ongeval blijvend invalide wordt, wordt het gehele in rubriek B vermelde bedrag uitgekeerd. Er volgt ook een uitkering bij zaken als het verlies van het gezichtsvermogen.

   

  Aangezien u bij invaliditeit veel kosten moet maken, is het verzekerde bedrag ook hoger. Denk alleen al aan de persoonlijke aanpassingen of de aanpassingen die aan uw woning gedaan moeten worden of de (huishoudelijke) hulp die u nodig heeft.

   

  De gebruikelijke bedragen zijn over het algemeen EUR.10.000,=, EUR.20.000,=  of EUR.30.000,=.

 • Tandheelkundige hulp

  Tevens is er de mogelijkheid om tandheelkundige hulp op een dergelijke ongevallenverzekering bij te sluiten. Veelal is dit uitgesloten op uw zorgverzekering.

Voor wie?

De ongevallenverzekering is relatief goedkoop. Zeker als de verzekerde bedragen niet te hoog liggen. Daarom gebruiken veel deze dekking ook wel als onderdeel van een andere verzekering, zoals de reisverzekering. En de verzekering leent zich uitstekend voor een collectief contract. Denk maar aan:

 

Schoolongevallenverzekering;

Verzekering via de sportvereniging;

Via een eigen bedrijf;

Gezinsongevallenverzekering.

 

Autoverzekering

De ongevallenverzekering kan ook als aanvullende dekking op de autoverzekering worden meeverzekerd. Op deze ongevallen inzittendenverzekering zijn dan de inzittenden van de auto, waaronder ook de bestuurder, verzekerd. Meer informatie daarover is hier terug te vinden.

Samengevat

Een ongevallenverzekering is dus een zogenoemde sommenverzekering. Dat betekent dat er een bepaalde som geld wordt uitgekeerd als u een ongeval overkomt. De meeste verzekeringen bevatten in elk geval twee rubrieken:

 

De rubriek ‘overlijden’ (A)

De rubriek ‘invaliditeit’ (B'.

 

En daarnaast kunt u meestal ook medische kosten of tandartskosten (tot een maximum) meeverzekeren.

 

Per rubriek wordt een verzekerd bedrag vastgesteld. Als u blijvend invalide wordt, krijgt u bijvoorbeeld  25.000 euro uitgekeerd. Daar staat wel tegenover dat als u gedeeltelijk invalide raakt, u ook een gedeeltelijke uitkering krijgt.

A.J.H. de Bruijn Assurantiën

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5375050

E. post@ajhdebruijn.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30